Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O szkole

 

 
 • Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją – 02. października 1923 roku Biskup Podlaski Henryk Przeździecki założył w Siedlcach Liceum Biskupa Podlaskiego im. Świętej Rodziny, którego bezpośrednim następcą jest nasze liceum …  
     hprzezdzieckim    banerjubileuszd
 
 • … a jednocześnie - szkołą na miarę XXI wieku - uczymy się w nowoczesnym budynku szkolnym przy ul. Bpa I. Świrskiego. Jest to gmach o najwyższych standardach europejskich z dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi;
 123
 
 • Mamy nowoczesną bazę dydaktyczną – każda pracownia wyposażona jest w komputer, projektor multimedialny, profesjonalne nagłośnienie, kalkulatory graficzne, wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, 11 pracowni (na wszystkich 16) posiada tablice interaktywne; 4 pracownie mają vizualizery; posiadamy nowoczesne laboratorium językowe oraz dwie pracownie komputerowe;
 1234
 
 • Mamy bogatą ofertę edukacyjną, stawiamy na doskonalenia języków obcych (oprócz języka angielskiego możesz w naszym liceum poznawać język niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski i łaciński); w szkole istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych prezentujących sztuki i przedstawienia w językach obcych;
 1234
 
 • W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęliśmy nauczanie dwujęzyczne i zajęcia międzyklasowe nauczania języków obcych. Proponujemy nauczanie dwujęzyczne z maturą dwujęzyczną. Jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą w Siedlcach, której absolwenci przystąpili, z ogromnym sukcesem, do matury dwujęzycznej z matematyki i biologii;
 
 • Jesteśmy w czołówce szkół siedleckich pod względem wyników na maturze. Mamy wysokie wyniki matur. W każdej klasie oferujemy trzy przedmioty rozszerzone, dwa zgodnie z profilem klasy, trzeci do wyboru;
 
 • W rankingu Perspektyw 2015 jesteśmy na trzecim miejscu w Siedlcach, a według kalkulatora Edukacyjnej Wartości Dodanej – w naukach humanistycznych zajmujemy pierwsze miejsce w naszym mieście, zaś w naukach przyrodniczo – matematycznych jesteśmy na równi z pozostałymi tzw. „wiodącymi” liceami.
 
 • W klasie maturalnej nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych (10 godzin tygodniowo) ze wszystkich przedmiotów, przygotowujących do egzaminu maturalnego;
 
 • Ponad 90% absolwentów naszej szkoły studiuje na kierunkach dziennych takich uczelni jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, SGGW, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, UMCS i KUL w Lublinie, UKSW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny;
 
 • Rozszerzamy ofertę ramowego planu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych o dodatkowe przedmioty, m.in.: filozofię, bankowość, elementy wiedzy medialnej, prawoznawstwo, bioetykę, ekonomię, teorię i praktykę giełdy, geografię ekonomiczną, wybrane elementy rachunkowości i logiki;
 
 • Nasze liceum podpisało umowy partnerskie z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Szkołą Główną Handlową;
 
 • Realizujemy program wymiany międzynarodowej - współpracujemy ze szkołą w Ahaus w Niemczech; przygotowujemy się do współpracy z Turcją;
 
 • Mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: koła zainteresowań (językowe, fotograficzne, plastyczne, schola), Uczniowski Klub Sportowy (aerobik, siłownia, koszykówka, piłka siatkowa, pływanie), warsztaty dziennikarskie, warsztaty filmowe, warsztaty teatralne we współpracy z CKiS w Siedlcach, warsztaty z retoryki prowadzone przez pracowników KUL, wycieczki turystyczno – krajoznawcze;
 
 • Zapewniamy wysokie standardy wychowania oparte na wartościach chrześcijańskich;
 
 • I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach przyjmuje w całej rozciągłości chrześcijańską wizję świata i hierarchię wartości, co wyraża się w wypracowanym przez szkołę specjalnym programie wychowawczym. Koncepcja pracy naszej szkoły opiera się na słowach św. Jana Pawła II: „Aby człowiek coraz bardziej stawał się człowiekiem!”;
 
 • W procesie wychowania uwzględnia nie tylko wiedzę o człowieku i jego wychowaniu, ale otwiera się także na działanie łaski Bożej;
 
 • Jako szkoła katolicka zakładamy określoną wizję człowieka w oparciu o chrześcijański system wartości: Bóg, Ojczyzna, prawda, wolność, odpowiedzialność;
 
 • Chcemy kształtować w naszych uczniach: postawę chrześcijańską tj. zgłębianie zasad wiary i praktykowanie ich w życiu; postawę życzliwości, uczciwości i szacunku dla innych oraz dla samego siebie w poczuciu godności; postawę patriotyczną i społeczną – miłość i szacunek do Ojczyzny, patriotyzm, troska o dobro społeczne, odpowiedzialność za losy Kraju; postawę wobec pracy – zrozumienie wartości solidnej i sumiennej pracy jako środka do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości;
 
 • Modelem życia społeczności szkolnej jest wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Głęboka więź Jezusa, Maryi i Józefa, prostota ich życia oraz zjednoczenie z Bogiem przyświecają wszystkim intencjom wychowawczym;
 
 • U nas każdy uczeń jest ważny; 
 
 • Wychowujemy zgodnie z programem wychowawczym ks. J. Bosko: „być dla młodych, iść ku młodym, być wśród młodych”; 
 
 • Zapewniamy naszym uczniom bezpieczeństwo oraz rodzinną atmosferę, którą tworzą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele;
 
 • Zapewniamy zamieszkanie na terenie Siedlcec w Bursie św. Stanisława Kostki  (obok szkoły);
 
 • Nasi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach m.in. Kangur, FOX, Lwiątko i olimpiadach przedmiotowych, odnoszą sukcesy w Ogólnopolskich Konkursach Wiedzy Biblijnej, zdobywając indeksy na KUL i UKSW;
 
 • Istotnym elementem życia naszej szkoły są podróże, które nie tylko kształcą, ale i wychowują – byliśmy m. in. we Włoszech, na Litwie, w Katyniu czy w Wielkiej Brytanii;
 
 • Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi – odwiedzili nas m. in.: poeta Ernest Bryll, aktor Jerzy Zelnik, premier Jerzy Buzek, prof. Wiesław Chrzanowski, aktor Waldemar Obłoza, inż. Antoni Zięba, Ks. abp Mathiasa Ngarteri z Czadu. Cieszymy się również życzliwą pamięcią ojca Leona Knabita.
 1234