Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uroczystość Jubileuszu 95 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum Biskupiego i 20 rocznicy powstania I KLO

Sobota 29 września 2018 była dla naszej społeczności szkolnej dniem szczególnym. Uroczyście obchodziliśmy jubileusz założenia przez biskupa Henryka Przeździeckiego w 1923 roku Gimnazjum i Liceum Biskupiego oraz w 75 lat później założenia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przez biskupa Jana Wiktora Nowaka.

IIIzjazd 

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w siedleckiej katedrze, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkie lata pracy katolickiej szkoły, istniejącej w pierwszych latach niepodległej II Rzeczypospolitej, prowadzącej tajne nauczanie podczas wojny i opierającej się indoktrynacji politycznej po II wojnie światowej. Zlikwidowana przez komunistyczne władze w 1957 roku, odrodziła się w 1998 roku jako I Katolickie Liceum Ogólnokształcące i, tak jak przedwojenny „Biskupiak”, przyjęła imię Świętej Rodziny. To właśnie absolwent tego liceum, ks. Krzysztof Zawadzki wygłosił homilię, podczas której mówił o powołaniu, jakie często rodzi się w okresie nauki w szkole średniej: o powołaniu do życia kapłańskiego i zakonnego, o powołaniu do życia rodzinnego i zawodowego. Podkreślił, że lata nauki w I KLO były dla niego bardzo dobrym czasem.

premier

   Oficjalna część uroczystości miała miejsce w auli szkolnej. Po wniesieniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Narodowego delegacje uczniów i nauczycieli udały się z wiązankami kwiatów na groby: pierwszego Dyrektora Gimnazjum i Liceum Biskupiego Świętej Rodziny Księdza Infułata doktora Karola Dębińskiego i Księży Biskupów Założycieli: Księdza Biskupa Henryka Przeździeckiego i Księdza Biskupa Jana Wiktora Nowaka. Następnie Ksiądz Dyrektor I KLO Jacek Władysław Świątek przywitał zebranych gości: przedstawicieli władz miasta i władz samorządowych, delegatów wyższych uczelni, z którymi współpracuje nasza szkoła i delegacji siedleckich szkół średnich. Ze szczególnym szacunkiem Ks. Dyrektor przywitał Absolwentów Gimnazjum i Liceum Biskupiego: ks. Aleksandra Kucharczuka, który maturę zdawał w 1948 roku,  pana Leona Głuchowskiego, pana Bolesława Sakowicza - maturzystów z 1951 roku, ks. prałata Henryka Rzeszotka - maturzystę z 1952 roku, ks. infułata Kazimierza Korszniewicza,  ks. prałata Henryka Wierzejskiego, ks. prałata Józefa Huszaluka - maturzystów z 1954 roku, ks. Tadeusza Osińskiego z rocznika maturzystów 1955, panów Jana Ługowskiego i Ludwika Przesmyckiego, również zdających maturę w 1955 roku, ks. Zbigniewa Szczepańczuka, ks. kanonika Stefana Karwowskiego i panów Tadeusza Małeckiego oraz Czesława Pietrasika, którzy zdali maturę w 1956 roku, a także księdza Jana Toczyskiego, maturzystę z 1957 roku oraz Absolwentów I KLO ze wszystkich roczników.

   Ksiądz Dyrektor odczytał listy skierowane do społeczności szkolnej przez najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej: Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął Narodowy Patronat nad Jubileuszem i Premiera Mateusza Morawieckiego.

   Wyjątkowość Jubileuszu szkoły przypadającego w stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i w dwustulecie istnienia diecezji siedleckiej został uczczona koncertem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów I KLO.

   Bogata historia katolickich szkół średnich w Siedlcach stała się przedmiotem rozprawy naukowej, której autorem jest dr Rafał Dmowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, a współautorką mgr Dorota Cabaj. Autorzy opowiedzieli o publikacji w swoim wystąpieniu, a Absolwenci otrzymali książkę w pakiecie z pamiątkowym kubkiem i słodyczami z logo szkoły.

Po odśpiewaniu Hymnu Szkoły i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna. Montaż zdjęć i filmów z dziejów szkoły rozbudził wspomnienia naszych Absolwentów. Ksiądz Infułat Kazimierz Korszniewicz, zdający maturę w 1954 roku, opowiedział o dawnej szkole, o kadrze nauczycielskiej, kolegach z ławy szkolnej i trudnych czasach, kiedy władze komunistyczne na różne sposoby prześladowały uczniów i nauczycieli „katolika”. Absolwentka I KLO, Dominika Jabłońska – Tchórzewska, przypomniała niezwykłą atmosferę panującą wśród uczniów pierwszego rocznika reaktywowanego KLO, a prof. Cezary Wielgórski przeczytał list przysłany z Kanady przez Mateusza Sobierajskiego, zakonnika michaelitę z tego samego rocznika maturzystów z pozdrowieniami i wspomnieniami wyjątkowych, początkowych lat nauki w podziemiach kościoła św. Józefa.

   Na zakończenie głos zabrał Senior wśród Absolwentów, ks. Aleksander Kucharczuk, który maturę zdał w 1948 roku. Jego wspomnień słuchali wszyscy z przejęciem, dowiadując się, że w biedzie, ogromnym niedostatku powojennej rzeczywistości bardzo rzetelnie, na wysokim poziomie uczono, ogromnie starali się uczniowie zdobyć solidne wykształcenie. Potwierdzeniem tego były obszerne cytaty wygłaszane w pięknej łacinie przez Księdza Seniora.

   Po spotkaniu w auli, przy posiłku i kawie długo jeszcze trwały rozmowy nauczycieli i uczniów, Absolwentów starego i młodego pokolenia…

tekst Barbara Taras