Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Etwinning

 
eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
 
eTwinning został wprowadzony do edukacji europejskiej w 2004 roku. 
eTwinning daje uczniom możliwości rozwijania w naturalnym, szerokim środowisku wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych i technicznych. Uczą się oni komunikacji pisanej i ustnej w wielu językach. Tematy są wybierane przez nauczycieli i uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i celami. Nauka staje się więc bardziej indywidualna i angażująca emocjonalnie. Praca w grupach, zarówno w klasie, jak i z partnerami za granicą, tworzy wiele okazji do wymiany poglądów i opinii, organizowania ich i przedstawiania w jasno określonym celu komunikacyjnym. Poprzez użycie poczty elektronicznej, czatów, blogów i forum, tworzenie filmów, publikowanie stron internetowych uczniowie rozwijają sprawność czytania i pisania w gatunkach tekstów charakterystycznych dla komunikacji cyfrowej. W tradycyjnym stylu przygotowują także broszury i książki do druku, różnorodność rodzajów tekstów jest więc bardzo szeroka. Rozwój językowy w kontaktach społecznych zachodzi równolegle z rozwojem świadomości kulturowej. 
eTwinning pomaga nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Uczniowie mają szansę odkrywać wspólne, uniwersalne wartości ludzkie w kontekście szerszym niż lokalny. Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur. Młodzi ludzie stają się „obywatelami świata”. 
Bycie Europejczykiem staje się częścią ich tożsamości. Korzyści z wczesnych doświadczeń interkulturowych wydają się wpływać na postawę odpowiedzialności demokratycznej przyszłych obywateli, na naturalną akceptację różnorodności kulturowej. 
Z jednej strony uczniowie mogą docenić potencjał techniki jako środka komunikacji i źródła informacji. Z drugiej strony uczą się brać odpowiedzialność za swoje dzieła publikowane w sieci. Wczesne doświadczenia w korzystaniu z internetu w nauce mogą sprzyjać uczestnictwu przez całe życie w kursach na odległość dostępnych na całym świecie. Wyzwania techniczne rzeczywistej komunikacji mogą być bardziej interesujące niż gry komputerowe. 
eTwinning otwiera drzwi do edukacji przyszłości, która jest bardziej międzynarodowa, spersonalizowana, oparta o współpracę. Uczestnictwo w projektach integruje różne czynniki działające w edukacji. Nauczyciele i uczniowie z różnych krajów pracują razem – to wpływa głównie na przyszłą integrację europejską. 
eTwinning integruje edukację i społeczności. Nauczyciele współpracują zarówno z partnerami w innych krajach, jak również z kolegami i koleżankami w swoich szkołach – nauczycielami innych przedmiotów. W programie różnorodność tematów zapewnia możliwość rozwijania różnych kompetencji zawodowych, z pomocą kolegów i koleżanek z tej samej szkoły. Ponadto nauczyciele mają poczucie przynależności do społeczności nauczycieli europejskich, którzy mają podobne podejście do wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji opartej na technice. Wszyscy nauczyciele, zarówno z dużych miast, jak i wsi, mają równe szanse, by pracować w międzynarodowym środowisku edukacyjnym.
Program eTwinning integruje także społeczność lokalną, np. uczniowie dzielą się międzynarodowymi osiągnięciami z kolegami i rodzinami podczas tygodnia eTwinning. Nauczyciele z sąsiadujących szkół także dzielą się doświadczeniami zdobytymi podczas pracy nad projektami. Rodziny uczniów niejednokrotnie angażują się w zarówno w przygotowania projektów, jak i prezentacje ich wyników. Prasa i media lokalne również często doceniają europejski wymiar działań edukacyjnych