Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekty UPH

 

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach objął patronatem Program Pracy z Uczniem Zdolnym, realizowany  w naszej szkole. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy przez J.M. Rektora UPH,  prof. dr hab. Tamarę Zacharuk i ks. mgr lic. Jacka Władysława Świątka, Dyrektora I KLO nastąpiło 26 września 2013 roku.

   5      6

Celem niniejszej umowy jest:

1. Popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowiska lokalnego.

2. Promowanie świadomości i wrażliwości naukowej wśród młodzieży

3. Wspieranie rozwoju młodzieży licealnej w zakresie dziedzin i dyscyplin prowadzonych  Uniwersytecie

4. Współpraca w realizacji projektów naukowo – badawczych

5. Budowanie związków pomiędzy edukacją na poziomie szkolnym i akademickim

6. Przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów w Uniwersytecie lub w innych szkołach wyższych

uczelniach na terenie kraju lub zagranicą

 

Uniwersytet zobowiązuje się do:

1. Umożliwienia udziału młodzieży, zwłaszcza objętej Programem Pracy z Uczniem Zdolnym realizowanym w Szkole, w wybranych dydaktycznych zajęciach akademickich oraz warsztatach prowadzonych w ramach Uniwersytetu oraz opracowania w porozumieniu ze Szkołą zasad tego udziału;

2. Umożliwienia czynnego udziału uczniów Szkoły w wydarzeniach naukowych i kulturalnych odbywających się w Uniwersytecie, takich jak wykłady, debaty, dyskusje, wystawy;

3. Delegowania, na podstawie porozumienia stron, pracowników i studentów Uniwersytetu do wygłoszenia wykładów, przeprowadzenia zajęć warsztatowych, przedstawiania prezentacji multimedialnych lub innych form zajęć dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów Szkoły;

4. Udziału pracowników Uniwersytetu w szkoleniach dla kadry pedagogicznej, organizowanych w Szkole;

5. Udzielania konsultacji naukowych nauczycielom i uczniom Szkoły, zwłaszcza objętych Programem Pracy z Uczniem Zdolnym oraz przygotowującym się do matury, olimpiad, konkursów przedmiotowych itp.;

6. Udostępnienia uczniom Szkoły księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w ramach czytelni bibliotecznej po okazaniu legitymacji szkolnej;

7. Informowania Szkoły o wydarzeniach kulturalnych i naukowych, organizowanych w Uniwersytecie oraz o ważnych publikacjach naukowych pracowników Uniwersytetu.

W ramach tej współpracy jest możliwość zorganizowania dla uczniów zdolnych indywidualnego toku nauki.

Koordynatorem współpracy ze strony Uniwersytetu jest dr Joanna Mitrus,  a Szkoły dr hab. Beata Jakubik.

 

Szkoła zobowiązuje się do:

1. Opracowania szkolnego Programu Pracy z Uczniem Zdolnym oraz wypracowania kryteriów wyłaniania kandydatów do tego programu, a także regulaminu udziału uczniów w zajęciach akademickich;

2. Ułatwiania uczniom udziału w zajęciach akademickich poprzez odpowiednią organizację pracy oraz wypracowania dla zdolnych uczniów indywidualnego toku nauki;

3. Udostępniania, na podstawie odrębnych umów i zgodnie z zapotrzebowaniem, pomieszczeń szkolnych oraz sprzętu multimedialnego na czas zajęć organizowanych przez Uniwersytet w Szkole w ramach niniejszej umowy;

4. Umożliwienia studentom kierunków pedagogicznych odbywania w Szkole praktyk zawodowych;

5. Promocji Uniwersytetu wśród uczniów Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły;

6. Ekspozycji w widocznym miejscu na terenie Szkoły ofert Uniwersytetu.

 

Na zakończenie każdego roku szkolnego strony umowy będą dokonywać podsumowania realizacji umowy oraz formułować wnioski, które będą stanowić podstawę do wypracowywania nowych form współpracy.

 

Cele projektu Praca z uczniem zdolnym

Kryteria wyłaniania ucznia zdolnego