Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przyroda w liceum

 
Projekt „Przyroda w liceum”
 
 
 
Ogólnopolski Projekt  „Przyroda w Liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody.” WND-POKL.03.03.04-00-278/12 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4  „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
 
Celem projektu jest:
*Poszerzenie i integracja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia) wśród uczniów liceów ogólnokształcących poprzez przeszkolenie nauczycieli
 
*Wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego programu nauczania przyrody dla II i III klasy wraz z kompletem narzędzi edukacyjnych
 
*Zwiększenie zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych przez uczniów
 
*Podniesienie jakości kształcenia przedmiotu przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zastosowanie innowacyjnych form nauczania wykorzystujących multimedialne i interaktywne zasoby dotyczące przedmiotów przyrodniczych wspierających wizualizację nauczanych treści
 
*Nabycie wiedzy dotyczącej oferowanego programu nauczania oraz nowej podstawy programowej wraz z dostarczeniem praktycznych propozycji, jak konstruować indywidualne programy nauczania przyrody dla II i III klasy liceum ogólnokształcącego wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
 
Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w okresie od 01 listopada 2012 roku do 31 sierpnia 2015 roku.
W ramach projektu Przyroda w liceum przygotowano multimedialny kurs nauczania przyrody, zawierający kilkaset filmów, animacji, ćwiczeń interaktywnych i innych form graficznych osadzonych w napisanym przystępnym językiem tekście. Multimediom towarzyszy komplet materiałów pomocniczych, w tym szczegółowe scenariusze lekcji.
Nasza szkoła od 01 września 2013 roku  uczestniczy w tym projekcie jako jedna ze 160 szkół w Polsce. Kurs zawiera ponad 120 filmów, ponad 300 animacji komputerowych, wizualizacji i ćwiczeń interaktywnych, niemal 1000 zdjęć i diagramów, a także ponad 1500 stron tekstów i komentarzy. Liderem projektu jest Educo BSH Sp. z o.o., partnerem O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., a zespół autorów liczy ponad 50 osób. Uczniowie klasy 2 b zgłoszeni do projektu logują się na stronie www.sobieski.lublin.pl swoim e-mailem i hasłem aby skorzystać z materiałów. Nauczanie przyrody w tym projekcie nie wymaga podręczników papierowych a uczeń korzysta z przygotowanego  Wirtualnego Laboratorium Przyrody, tj.  platformy internetowej, na której zgromadzone zostały multimedialne i interaktywne materiały dydaktyczne wspomagające nauczanie przyrody. Platforma wyposażona jest w rozbudowany system wyszukiwawczy oraz moduł personalizacji treści umożliwiający swobodne grupowanie kompletów materiałów na potrzeby jednostki lekcyjnej.
 
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Beata Jakubik