Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nauczanie dwujęzyczne

Wprowadzenie-idea edukacyjna nauczania dwujęzycznego

           Dwujęzyczność polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i wybranym języku obcym oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami komunikacji. O osobie dwujęzycznej mówimy wówczas, gdy  posługuje się równie swobodnie dwoma językami. Stało się to szczególnie ważne w ostatnich latach, gdy zwiększyły się możliwości wyjazdu za granicę nie tylko turystycznie, ale też w celach edukacyjnych.

           Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka. To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie również jako narzędzia do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. Co więcej, daje dodatkowy atut, jakim jest możliwość kontynuacji studiów w języku obcym w Polsce, czy na świecie. Obserwujemy, że pewna grupa absolwentów I KLO już zdecydowała się na studia w krajach anglojęzycznych lub rozwój swojej kariery zawodowej zagranicą.

         Zjawisko dwujęzyczności coraz częściej jest przedmiotem badań prowadzonych przez psychologów i lingwistów. Szczególne zainteresowanie naukowców dotyczy wpływu posługiwania się dwoma językami na sprawność poznawcza człowieka. Według naukowców, wysiłek związany z posługiwaniem się dwoma językami może wzmagać dopływ krwi do mózgu i aktywować połączenia nerwowe, co jest nie bez znaczenia w sytuacji, gdy realizowany program nauczania i wymagania edukacyjne w naszej szkole stoją na bardzo wysokim poziomie.

            W systemie nauczania dwujęzycznego przyswaja się język, który ma się stać skutecznym instrumentem. Założenie jest takie, że uczeń, a potem student dwujęzyczny, opanowuje funkcjonalną znajomość języka plus strategię czytania i rozumienia tekstów w obcych językach. Takie operowanie językiem jest potrzebne na przykład na stypendiach Erasmusa, kilkumiesięcznych pobytach na studiach za granicą czy innych zagranicznych stypendiach, bo wówczas liczy się umiejętność zrozumienia wykładu z określonej dziedziny, przeczytania fachowej książki, ogarnięcia specyficznego problemu, a zatem pozwoli to zapewnić naszym absolwentom lepszy start na następnym etapie edukacyjnym.

          Paradoksem jest bowiem fakt, że większość uczy się języka ogólnego, który jest mało przydatny w konkretnych, życiowych przypadkach. W tym kontekście nauczanie języka ogólnego przegrywa, widać więc wyższość nauczania dwujęzycznego, opartego na czytaniu całych sekwencji, z których trzeba zrozumieć zdania i wyciągnąć wnioski z całego tekstu. Tego klasyczne nauczanie języka obcego nie uczy. Dwujęzyczność pozwoli naprawić to w jakimś zakresie.

          Idea utworzenia klasy dwujęzycznej powstała w I KLO już w pierwszych latach działalności szkoły. Miniony czas był okresem kształcenia, przygotowania kadry, nowoczesnej bazy lokalowej, pomocy dydaktycznych, nabierania przez nauczycieli doświadczeń w kierunku nauczania dwujęzycznego. Od jakiegoś czasu obserwujemy również rosnące zainteresowanie nauczaniem dwujęzycznym w środowisku lokalnym.

        Uwzględniając powyższe czynniki oraz stosując się do wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej I KLO w Siedlcach otworzyło w roku szkolnym 2011/2012 klasę dwujęzyczną z wykładowym językiem angielskim.

 

Cele wprowadzenia nauczania dwujęzycznego w I KLO:

- Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ubogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej.

- Wykształcenie absolwenta dwujęzycznego posługującego się biegle językiem angielskim.

- Umożliwienie zdawania uczniom matury dwujęzycznej.

- Wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

 

Organizacja nauczania dwujęzycznego w I KLO:

          Oferta edukacyjna na przyszły rok szkolny obejmuje kształcenie w klasie dwujęzycznej z językiem wykładowym angielskim, tworzonej wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639).

          W klasie tej realizowane będą w zakresie rozszerzonym język angielski oraz geografia.

         W klasie przez cztery lata językiem wykładowym przedmiotów: matematyka, geografia, biologia jest język angielskiego. Zajęcia z tych przedmiotów w minimum 50 % będą prowadzone w języku angielskim, elementy nauczania w języku obcym będą wprowadzone także na godzinie wychowawczej.

Zajęcia edukacyjne w klasie dwujęzycznej poprowadzi doświadczona kadra nauczycieli mająca kilkuletnią praktykę w prowadzeniu takich zajęć. W niedalekiej przyszłości kadra prowadząca zajęcia w języku angielskim będzie poszerzona. Szeroka perspektywa tej idei zakłada, iż w języku angielskim będą prowadzone inne zajęcia, a także redagowanie strony internetowej w języku angielskim oraz projekt e-Twinning jako element wymiany międzynarodowej prowadzonej w I KLO od 2009 r.

           Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne umożliwią kształcenie kompetencji językowych przez studiowanie oryginałów arcydzieł literatury angielskiej i amerykańskiej (lub ich fragmentów) oraz pogłębioną edukację filmową przez uczestnictwo w projekcjach w wersji oryginalnej. W proces kształcenia wpisuje się również współpraca z instytucjami kultury anglojęzycznej oraz kontynuowanie istniejącej w szkole tradycji wyjazdów edukacyjnych do Anglii.

           Powyższe działania umożliwią osiągnięcie biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim przez znaczne poszerzenie zasobu leksykalnego i automatyzację użycia struktur semantycznych i syntaktycznych, co ułatwi uczniom sprostanie wymaganiom określonym w wymaganiach edukacyjnych i standardach egzaminacyjnych.