Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej części dydaktycznej liceum oraz poświęcenie szkolnej kaplicy p.w. Świętej Rodziny.

Nowy etap w dziejach naszego KLO

Wszyscy wiemy, że ważne przedsięwzięcia, realizowane idee, wielkie plany wprowadzane w życie trwają długo. Nasze I KLO, będące kontynuacją Podlaskiego Liceum Biskupiego założonego 96 lat temu przez biskupa Henryka Przeździeckiego wkroczyło właśnie w nowy etap rozwoju.

2 października 2019 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia nowej części gmachu szkoły i poświęcenia kaplicy szkolnej. W tym dniu uczniowie pierwszych klas, w podwojonym składzie klas ponadgimnazjalnych i klas po szkole podstawowej, złożyli swoje ślubowanie.

Ten dzień przebiegał bardzo uroczyście i zgromadził wielu znakomitych gości.

posw2019

 

Rozpoczął się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Kazimierza Gurdy. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup mówił o zadaniach i obowiązkach człowieka, który chce być uczniem Chrystusa, pragnie Go naśladować. Podkreślił wagę ślubowania, które składają uczniowie katolickiej szkoły, a także uroczysty charakter dnia, w którym w nowej części szkoły otwarta zostanie kaplica z obecnością Najświętszego Sakramentu.

Po Mszy Świętej nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych, a następnie przemarsz uczestników uroczystości do nowej części budynku, gdzie przed wejściem biało-czerwoną wstęgę uroczyście przecięli: Ksiądz Biskup, przedstawiciele władz miasta, władz samorządowych, władz państwowych i władz oświatowych, a także wykonawców budynku.

Ksiądz Biskup poświęcił nowe klasy, w których zawisły krzyże, przyniesione jeszcze latem z pieszej pielgrzymki naszych uczniów do Częstochowy, a później w kaplicy szkolnej nastąpiło uroczyste umieszczenie Najświętszego Sakramentu. Od tego momentu kaplica, zawsze otwarta dla całej społeczności szkolnej jest sercem naszej szkoły, przypomina nam, że Europa, która powstała drogą chrystianizacji kolejnych plemion, zapoczątkowała ideę szkolnictwa w duchu chrześcijańskim, że to Kościół powołał do życia uniwersytety i szkoły.

Następna część uroczystości miała miejsce w auli szkolnej, w której zgromadzili się goście i uczniowie trzecich klas, a młodsze klasy mogły uczestniczyć w swoich salach poprzez przekaz drogą internetową.

Ksiądz Dyrektor I KLO, ks. Jacek Władysław Świątek uroczyście powitał zgromadzonych Gości:

Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Gurdę;

Przedstawicieli władz państwowych i oświatowych: Pawła Mazurkiewicza reprezentującego Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego; Macieja Kublikowskiego reprezentującego senatora Waldemara Kraskę; Annę Marię Siarkowską, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej;

Przedstawicieli władz samorządowych: Roberta Szczepanika, zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce; Henryka Niedziółkę, przewodniczącego Rady Miasta Siedlce; Macieja Nowaka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Siedlce; Adama Skupa, dyrektora Delegatury Siedleckiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty;

Przedstawicieli służb mundurowych: starszego brygadiera Andrzeja Celińskiego, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach; komisarz Agnieszkę Świerczewską, reprezentującą Komendę Miejska Policji w Siedlcach;

Przedstawicieli władz uczelni wyższych: ks. Macieja Majkę reprezentującego Jego Magnificencję ks. Kan. dra Piotra Paćkowskiego, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach; Jej Magnificencję prof. dr hab. Tamarę Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z osobą Prorektora tej uczelni, Anną Charutą; Jej Magnificencję dr Bożenę Piechowicz, Rektor Collegium Mazowia Innowacyjna Szkoła Wyższa;

Przedstawicieli Duchowieństwa naszego miasta i diecezji: ks. Kan Grzegorza Suchodolskiego, dziekana dekanatu siedleckiego i przybyłych z nim księży proboszczów, ks. Kan. dra Pawła Kindrackiego, wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Siedleckiej; ks. dra Jarosława Rucińskiego, dyrektora ekonomicznego Kurii Siedleckiej; ks. Kan. Andrzeja Sochala, dyrektora Katolickiego Radia Podlasie; ks. dra Jana Zowczaka, dyrektora I KLO w latach 1998-2012;

Dyrektorów siedleckich i diecezjalnych szkół ponadpodstawowych i podstawowych;

Pana Marcina Konopkę, prezesa Fundacji Nasza Szkoła, wspomagającej rozbudowę naszego nowego gmachu;

Państwa architektów, którzy zaprojektowali nową część liceum: Agnieszkę Burtę i Mirosława Burtę, a także projektantów: Mirosława Pytela i Jerzego Chudawskiego;

Wykonawców rozbudowy gmachu: Stanisława Przesmyckiego, właściciela firmy Zeltech i Karola Przesmyckiego, kierownika budowy; Roberta Naumiuka, inspektora nadzoru budowlanego;

Ks. Leszka Dąbrowskiego, który z ramienia Kurii Siedleckiej rozpoczynał rozbudowę naszej szkoły;

Przedstawicieli mediów siedleckich i regionalnych.

Ksiądz Dyrektor dziękując wszystkim Gościom za przybycie na uroczystość bardzo mocno podkreślił, że „ nasza szkoła wyrosła przed 96 laty z ludzkiej życzliwości, przed 21 laty odrodziła się z ludzkiej życzliwości i rozbudowuje się dzięki ludzkiej życzliwości”.

Zarówno w oficjalnych przemówieniach, jak i później, po części oficjalnej i artystycznej, w kuluarowych rozmowach pojawiał się wątek niezwykłości naszej szkoły, jej wspaniałej, życzliwej atmosfery, rodzinnej serdeczności w relacjach nauczycieli i uczniów. Wielokrotnie powtarzano, że I KLO jest szkołą bardzo potrzebną, bo jest ostoją trwałych wartości będących fundamentem w świecie zmiennym i niestabilnym.

Wielkie przedsięwzięcia trwają długo, przez pokolenia. Nasza szkoła wyznaczyła w swych dziejach kolejny kamień milowy…

tekst dr Barbara Taras