Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Udział I KLO w konferencji: 250. Rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej – na przestrzeni dziejów

721047795

 W tym roku mija 250 lat, od kiedy Sejm Rzeczypospolitej powołał do istnienia Komisję Edukacji Narodowej, najnowocześniejszy w ówczesnej Europie organ zajmujący się nauczaniem. Dla uczczenia tego jubileuszu Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach zorganizowało 7 listopada 2023r. konferencję naukową. Miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo, bowiem Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach nosi właśnie imię Komisji Edukacji Narodowej.

Konferencję prowadził Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty - p. Adam Skup. Zaproszone osoby – dyrektorów i nauczycieli siedleckich szkół powitała p. dyrektor goszczącej nas szkoły, Magdalena Olszewska-Silna. Uczniowie klas początkowych przygotowali scenkę artystyczną na temat tego, jakiej szkoły pragną współczesne dzieci. Dalsza część spotkania miała charakter naukowy.

Ks. kan. dr Paweł Kindracki wygłosił referat „Szkoła katolicka wczoraj i dziś” będący przeglądem historycznym funkcjonowania szkół katolickich od początków ich istnienia aż po współczesność. Prelegent zwrócił uwagę na pierwsze trzy typy szkół średniowiecznych: klasztorne, parafialne i katedralne, na ich rolę edukacyjną i kulturotwórczą dla ówczesnego społeczeństwa. Przypomniał okoliczności powstawania pierwszych uniwersytetów (w Bolonii, Montpellier, Pradze i Krakowie) i sposobów ich funkcjonowania. W okresie XVII ogromną rolę w edukacji męskiej młodzieży szlacheckiej odegrał zakon jezuitów, który siecią swych kolegiów pokrył mapę ówczesnej Europy, a których rola w kształtowaniu myślenia i postaw polskiej szlachty jest nie do przecenienia. Podobną rolę odegrał zakon pijarów, szczególnie wtedy, kiedy kasata zakonu jezuitów w 1773 roku spowodowała wygaśnięcie jezuickich kolegiów. Wówczas powołano Komisję Edukacji Narodowej. Referat przypomniał też odrodzenie szkolnictwa katolickiego w okresie po odzyskaniu niepodległości, mnogość nie tylko ilościową, ale i jakościową szkół katolickich na wszystkich szczeblach edukacji (powołano wówczas Katolicki Uniwersytet Lubelski). Zupełnie inna sytuacja zaistniała po II wojnie światowej, kiedy komunistyczne władze walczące z wpływem Kościoła na społeczeństwo, swoimi represjami objęły również szkolnictwo katolickie, zamykając placówki edukacyjne, ograniczając do minimum istnienie niektórych. Referat ks. dra P. Kindrackiego zamknęła refleksja na temat funkcjonowania szkół katolickich we współczesnym świecie.

Następnym prelegentem był Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, p. Sławomir Kordaczuk, który zaprezentował bogaty materiał zdjęciowy ukazujący historię siedleckich szkół od połowy XIX wieku do końca wieku XX. Niezwykle interesujący zbiór fotografii przedstawiał szkoły męskie i żeńskie, rządowe i prywatne, ogólnokształcące i zawodowe. Wiele z nich stanowi przeszłość dzisiejszych szkół podstawowych i średnich. Prelegent zachęcił do badania przeszłości siedleckiego szkolnictwa, podkreślając, że zachowało się jeszcze dużo mało zbadanych materiałów( np. dotyczących „Kursów kroju i szycia” – XIX wiecznej szkoły prywatnej).

Cieszymy się, że przedstawicielstwo naszej szkoły mogło uczestniczyć w tej konferencji, zwłaszcza w roku jubileuszu I KLO, które jest częścią bogatej historii siedleckiego szkolnictwa.

dr Barbara Taras